Venim in ajutorul clientilor nostri in domenii variate ale dreptului, beneficiind de competenta necesara pentru asigurarea unei consultante juridice eficiente si reprezentare in instanta in domenii ale dreptului romanesc, ale dreptului francez si ale dreptului Uniunii Europene.

Drept civil

Incheierea ​​contractelor civile, constatarea nulitatii absolute a actelor juridice, perfectarea antecontractelor de vanzare-cumparare, actiuni in pretentii, anulare titlu proprietate, revendicari, iesiri din indiviziune, succesiuni, servituti, uzucapiuni, granituiri, contestatii si suspendare executare silita si altele asemenea… ​

Mai mult

Dreptul familiei

Consultanta, actiuni de divort din culpa comuna, din culpa exclusiva a unuia dintre soti, stabilirea paternitatii, exercitare autoritate parinteasca, stabilire program vizitare minori, partaj bunuri comune, adoptii, asistenta in fata notarului, redactare conventii matrioniale, pensii de intretinere, incredintare minori ​

Mai mult

Drept contraventional

Contestatii procese verbale contraventie emis de diverse autoritati – Inspectoratul Teritorial de Munca, Garda Financiara, Jandarmeria Romana, Garda de Mediu, etc ​

Mai mult

Litigii cu profesionisti

Consultanta si asistenta juridica la incheierea de contracte comerciale​, infiintari, modificari societati comerciale (cesiuni, fuziuni, schimbare sediu, infiintare, radiere punct de lucru si orice alte demersuri necesare), atestare contracte comerciale, declaratii asociati, administratori, mediere conflicte intre asociati sau actionari, tranzactii comerciale, conciliere directa (convocare, asistare in faza concilierii, intocmire proces-verbal, etc), actiuni in pretentii pentru recuperare creante, somatii de plata, ordonante de plata, anulari hotarari AGA, dizolvari si lichidari societati.

Mai mult

Dreptul muncii

Consultanta juridica, redactare contracte individuale/colective de munca, regulamente interne, fisa postului, consilierea juridica cu privire la prolemle pe care le ridica raporturile de munca, in special cele privind desfacerea contractului de munca cu respectarea conditiilor legale, reprezentarea angajatorului sau angajatului in fata instantelor judecatoresti si altele asemenea.

Mai mult

Drept societar

Redactarea actelor consitutive, actelor aditionale, hotararilor AGA, reprezentare la Oficiul Registrului Comertului, infiintare societati comerciale, autorizare activitati, atestare acte (act constitutiv, declaratii, contracte, etc), inregistrare modificari: administratori, sediu, punct de lucru, redactare contracte de cesiune, majorare/reducere captial social, prelungire sediu, durata de functionare a societatii si altele asemenea.

Mai mult

Asociatii, fundatii

Redactare si atestare acte – statut​, act constitutiv, hotararea adunarii generale a membrilor, consultanta, reprezentare in instanta

Mai mult

Asigurari sociale

Contestatii decizii pensionare si altele asemenea​.

Mai mult